Studium fosfátových skel draselných modifikovaných oxidem wolframovým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudelka, Ladislav
dc.contributor.author Marušková, Anna
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:34:11Z
dc.date.available 2020-09-16T14:34:11Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76647
dc.description.abstract V této bakalářské práci byly studovány vzorky skel ternárního systému K2O-WO3-P2O5 připravené reakcí K2CO3, WO3 a H3PO4 postupným záhřevem reakční směsi na 800-950 .C s následným odlitím taveniny do grafitové formy. Celkem bylo syntetizováno 11 homogenních vzorků skel ve třech kompozičních řadách (A) 40K2O-xWO3-(60-x)P2O5 s konstantním obsahem K2O, (B) yK2O-20WO3-(80-x)P2O5 s konstantním obsahem WO3 a (C) (50-1/2z)K2O-zWO3-(50-1/2z)P2O5 s obsahem 20-50 mol.% WO3. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 17.08.2023
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject oxid wolframový cze
dc.subject termická analýza cze
dc.subject Ramanova spektra cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject tungsten oxide eng
dc.subject thermal analysis eng
dc.subject Raman spectra eng
dc.title Studium fosfátových skel draselných modifikovaných oxidem wolframovým cze
dc.title.alternative Potassium phosphate glasses modified with tungsten oxide eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-17
dc.description.abstract-translated In this bachelor's thesis, glass samples of the ternary system K2O-WO3-P2O5 were studied. Glasses were prepared by the reaction of K2CO3, WO3 and H3PO4 by heating the reaction mixture up to 800-950 °C followed by pouring the melt into graphite molds. Eleven homogeneous glass samples were synthesized in three composition series (A) 40K2O-xWO3-(60-x)P2O5 with a constant K2O content, (B) yK2O-20WO3- (80-x)P2O5 with a constant WO3 content and (C) ( 50-1/2z)K2O-zWO3-(50-1/2z)P2O5 with a content of 20-50 mol% of WO3. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganické materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.description.defence <p>Bakalářka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise.</p> cze
dc.identifier.stag 40145
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account