Význam a stanovení kyseliny sialové v lidském organismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Vališová, Veronika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:33Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76596
dc.description.abstract Tato práce se zabývá významem a funkcí kyseliny sialové v lidském organismu. Zaměřuje se na její stanovení různými metodami v různých biologických materiálech, jejich analytickými parametry, náročností metod a využitelností v praxi k diagnostice genetických chorob spojených s ukládáním kyseliny sialové, zánětů či rakoviny. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina sialová cze
dc.subject imunita cze
dc.subject biomarker cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject spektrofotometrie cze
dc.subject SERS cze
dc.subject biosenzor cze
dc.subject sialic acid eng
dc.subject immunity eng
dc.subject biomarker eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject spectrophotometry eng
dc.subject SERS eng
dc.subject biosensor eng
dc.title Význam a stanovení kyseliny sialové v lidském organismu cze
dc.title.alternative Importance and Determination of Sialic Acid in Human Organism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with importance and function of sialic acid in human organism. It focuses on determination of sialic acid in different biological materials, its analytical parameters, difficulty of these methods and practical utilization for diagnosis of genetics diseases connected with storage of sialic acid, inflammation or cancer. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39923
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account