Protinádorová imunita a význam autoprotilátek v eliminaci nádorových buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Mikeš, Tomáš
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:28Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:28Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76587
dc.description.abstract Práce je věnována protilátkám a jejich využití při diagnostice a predikci nádorových onemocnění. Rozebrání konkrétních protilátek ve spojením s určitým typem nádorového onemocnění. Využití protilátek a složek imunitního systému při boji s nádorovými buňkami po imunizaci in vitro. Zahrnuty jsou i testy in vivo. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autoprotilátky cze
dc.subject nádorové buňky cze
dc.subject dendritické buňky cze
dc.subject imunizace cze
dc.subject protinádorová terapie cze
dc.subject autoantibodies eng
dc.subject tumor cells eng
dc.subject dendritic cells eng
dc.subject immunization eng
dc.subject anticancer therapy eng
dc.title Protinádorová imunita a význam autoprotilátek v eliminaci nádorových buněk cze
dc.title.alternative Anti-tumor Immunity and the Role of Autoantibodies in the Elimination of Tumor Cells eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated The work is devoted to antibodies and their use in the diagnosis and prediction of cancer. Analysis of specific antibodies in connection with a certain type of cancer. The use of antibodies and components of the immune system in the fight against cancer cells after immunization in vitro. But also, in vivo tests are included. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39781
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account