Možnosti diagnostiky a terapie ťažkých kombinovaných imunodeficiencií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Šamajová, Natália
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:25Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:25Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76582
dc.description.abstract Bakalárska práca približuje základné znaky protiinfekčnej imunity. Zameriavam sa predovšetkým na poruchy imunity, konkrétne na ochorenie ťažkej kombinovanej imunodeficiencie (SCID), pri ktorej je zvýšená náchylnosť k infekciám. Uvedené sú príčiny, možnosti diagnostiky a terapie tohto ochorenia. slo
dc.format 65 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject protiinfekčná imunita slo
dc.subject SCID slo
dc.subject diagnostika slo
dc.subject terapia slo
dc.subject anti-infective immunity eng
dc.subject SCID eng
dc.subject diagnostic eng
dc.subject therapy eng
dc.title Možnosti diagnostiky a terapie ťažkých kombinovaných imunodeficiencií cze
dc.title.alternative Possibilities of Diagnosis and Therapy of Severe Combined Immunodeficiencies eng
dc.title.alternative Možnosti diagnostiky a terapie těžkých kombinovaných imunodeficiencí cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-20
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis clarifies the basic featur of anti-infective immunity. It is focused mainly on immune disorder, exactly on severe combined immunodeficiency disease (SCID), in which there is an increased susceptibility to infections. The causes, possibilities of diagnosis and therapy of this disease are presented. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 39759
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account