Melanin a jeho role v živých organismech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Handl, Jiří
dc.contributor.author Zahradníčková, Adéla
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:24Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:24Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76580
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá podrobným popisem rolí melaninu. V první části práce je charakterizována struktura melaninu, jeho tvorba (melanogeneze), dále jsou zmíněny typy melaninu - eumelanin, feomelanin a neuromelanin. V práci je také charakterizován bakteriální typ melaninu včetně jeho využití a protektivních syntetických účinků. Hlavní část bakalářské práce se zaměřuje na význam melaninu u člověka v různých částech těla - v kůži, vlasech, oku či mozku. Popsané jsou i poruchy melaninové pigmentace - hypopigmentace a hyperpigmentace. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject melanin cze
dc.subject eumelanin cze
dc.subject feomelanin cze
dc.subject neuromelanin cze
dc.subject bakteriální melanin cze
dc.subject melanogeneze cze
dc.subject funkce melaninu cze
dc.subject melanin eng
dc.subject eumelanin eng
dc.subject feomelanin eng
dc.subject neuromelanin eng
dc.subject bacterial melanin eng
dc.subject melanogenesis eng
dc.subject role of melanin eng
dc.title Melanin a jeho role v živých organismech cze
dc.title.alternative Melanin and its role in living organisms eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the detailed description of the role of melanin. In the first part of the work there is characterized melanin structure, its formation (melanogenesis), there are mentioned some types of melanin - eumelanin, pheomelanin and neuromelanin. This work also characterizes the bacterial type of melanin, including its utilization and protective synthetic effect. The main part of the bachelor thesis focuses on the importance of melanin in various parts of the human body - in the skin, hair, eye or brain. There are also described defects of the melanin pigmentation - hypopigmentation and hyperpigmentation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39755
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account