Změny koncentrace ATP při buněčném poškození

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Andersová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:09Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76566
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována popisu stavby mitochondrií a jejich funkcí, dále pak syntéze adenosintrifosfátu, vysokoenergetické molekuly pohánějící velké množství reakcí uvnitř i vně buňky. V hlavní části práce jsou pak charakterizovány nejvýznamnější typy buněčného poškození, jejich vliv na koncentraci intracelulárního adenosintrifosfátu a důsledky, které má tato změna koncentrace ATP na viabilitu buněk. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adenosintrifosfát cze
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject dýchací řetězec cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject nekróza cze
dc.subject adenosine triphosphate eng
dc.subject mitochondria eng
dc.subject respiratory chain eng
dc.subject apoptosis eng
dc.subject necrosis eng
dc.title Změny koncentrace ATP při buněčném poškození cze
dc.title.alternative Changes in ATP concentration during cell damage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-18
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is devoted to the description of the structure of mitochondria and their functions, as well as the synthesis of adenosine triphosphate, a highenergy molecule driving large amount of reactions inside and outside the cell. The main part of the literature search characterizes the most important types of cell damage, their effect on the concentration of intracellular adenosine triphosphate and the consequences that this change in concentration of ATP has on cells viability. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39702
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account