Mikrobiologická (ne)bezpečnost zvěřiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Proroková, Zuzana
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:05Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:05Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76564
dc.description.abstract Hlavní náplní této bakalářské práce je posouzení mikrobiologické (ne)bezpečnosti zvěřiny. V první části se text zaměřuje na mysliveckou praxi, nastiňuje pravidla lovení zvěře i podmínky nutné ke splnění legislativy. Dále popisuje pravidla obchodování se zvěřinou a zároveň samotný prodej zvěřiny. Práce se taktéž zabývá přenosnými chorobami ze zvěře na člověka (zoonózami), okrajově jsou popisovány virové a parazitární onemocnění. Avšak hlavní pozornost je věnována nemocím bakteriálního původu. Poslední část bakalářské práce se věnuje posouzení rizika spojeného s konzumací zvěřiny. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zvěř cze
dc.subject zvěřina cze
dc.subject zoonotická onemocnění cze
dc.subject mikrobiologická bezpečnost cze
dc.subject wildlife eng
dc.subject venison eng
dc.subject zoonotic diseases eng
dc.subject microbiological safety eng
dc.title Mikrobiologická (ne)bezpečnost zvěřiny cze
dc.title.alternative Microbiological (Non-)Safety of Venison eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-20
dc.description.abstract-translated The main goal of this bachelor thesis is the assessment of microbiological safety and risk of venison. The first part focuses on hunting practice, describes the rules of hunting and the requirements necessary to comply with legislation. This bachelor thesis provides basic information about hunting as well as outlining the rules of hunting, hunting legislation and terms of selling and trading venison. The main part of the bachelor thesis is focused on diseases transferble from animals to humans (also known as zoonosis), viral and parasitic diseases of wild animals are described in this part and the special attention is given to bacterial diseases. The last part of the bachelor thesis is aimed on the risk assessment associated with consuming of venison. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39698
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account