Imunochromatografické testy jako rychlé metody průkazu bakteriální kontaminace potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie
dc.contributor.author Stará, Ivana
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:52Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:52Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76557
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na možnost průkazu bakteriální kontaminace potravin pomocí screeningových imunochromatografických testů. V práci je popsána jejich konstrukce, uspořádání a využití se zaměřením na detekci patogenů v potravinách. Závěrem jsou zmíněny i některé druhy potravinových bakterií způsobující různá onemocnění. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject imunochromatografické testy cze
dc.subject bakteriální kontaminace potravin cze
dc.subject potraviny cze
dc.subject patogeny cze
dc.subject stripové testy cze
dc.subject imunochromatografie cze
dc.subject immunochromatographic tests eng
dc.subject lateral flow immunochromatographic test eng
dc.subject bacterial contamination of food eng
dc.subject foods eng
dc.subject pathogens eng
dc.subject immunostrips eng
dc.subject immunochromatographic eng
dc.title Imunochromatografické testy jako rychlé metody průkazu bakteriální kontaminace potravin cze
dc.title.alternative Lateral Flow Immunochromatographic Tests as Rapid Methods for Detection of Food Bacterial Contamination eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on possibility of detection of bacterial contamination using screening lateral flow immunochromatographic tests. This work describes their construction, organization and usage for pathogen detection. In the end of this work, there are described some of the bacteria and diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39636
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account