Tourettův syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Dvorská, Kristýna
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:35Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:35Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76546
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje neuropsychické onemocnění zvané Tourettův syndrom. V úvodní části je uvedena charakteristika onemocnění. Práce obsahuje příčiny jeho vzniku, kdy se soustředí na bazální ganglia a jejich možné abnormality. V závěru se zabývá diagnostikou a možností léčby. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tourettův syndrom cze
dc.subject bazální ganglia cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject Tourette syndrome eng
dc.subject basal ganglia eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject treatment eng
dc.title Tourettův syndrom cze
dc.title.alternative Tourette syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes a neuropsychic disease called Tourette's syndrome. The introductory part presents the characteristics of the disease. The thesis contains the causes of the disorder focused on the basal ganglia and their possible abnormalities. The last part deals with diagnosis and treatment options. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39577
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account