Nukleární transkripční faktor Nrf2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Suchá, Nikola
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:26Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76539
dc.description.abstract Cílem práce je seznámení s nukleárním transkripčním faktorem Nrf2, jeho strukturou a funkcí v organismu. Práce popisuje vznik oxidačního stresu působícího na organismus a jeho souvislost s rozvojem onemocnění kardiovaskulárního systému jako jsou ateroskleróza, či onemocnění srdce v souvislosti s diabetem. Poukazuje na souvislost těchto onemocnění s Nrf2 a zabývá se možností jeho využití v terapii. Shrnuje základní principy aktivace i inhibice Nrf2. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nrf2 cze
dc.subject KEAP1 cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.subject reaktivní formy kyslíku cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject Nrf2 eng
dc.subject KEAP1 eng
dc.subject oxidative stress eng
dc.subject reactive oxygen species eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.title Nukleární transkripční faktor Nrf2 cze
dc.title.alternative Nuclear transcription factor Nrf2 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated Purpose of this work is basic description of the Nuclear transription factor Nrf2, its structure and function. Bachelor thesis describes the origin of oxidative stress and its effect on human organism. It focuses on the connection between oxidative stress and cardiovascular diseases, such as atherosclerosis and diabetes induced heart disease. It points out the link between these diseases and Nrf2 and submits its therapeutic abilities. It summarizes basic principles of activation and inhibition of Nrf2. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39560
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account