Vliv úpravy masa na obsah vitamínu B12

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Šarková, Lea
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:30:04Z
dc.date.available 2020-09-16T14:30:04Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76492
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o vitamínu B12, konkrétně se zabývá jeho stanovením v mase pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou detekcí. Byla provedena optimalizace podmínek úpravy vzorku a extrakce samotného vitamínu B12. Za nejúčinnější metodu byla zvolena extrakce pomocí enzymatického štěpení s následným přečištěním a zakoncentrováním na imunoafinitní SPE koloně. Optimalizovaná metoda byla následně použita na sledování vlivu různých tepelných úprav na obsah vitamínu B12 v mase. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vitamín B12 cze
dc.subject maso cze
dc.subject tepelná úprava cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject imunoafinitní SPE kolony cze
dc.subject Vitamin B12 eng
dc.subject meat eng
dc.subject heat treatment eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject immunoaffinity SPE columns eng
dc.title Vliv úpravy masa na obsah vitamínu B12 cze
dc.title.alternative Effect of meat preparation on vitamin B12 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka
dc.date.accepted 2020-09-07
dc.description.abstract-translated The determination of vitamin B12 in meat using a high-performance liquid chromatograph with spectrophotometric detection is topic of this thesis. The sample preparation and vitamin B12 extraction conditions were optimized. Extraction by enzymatic digestion followed by purification and concentration on an immunoaffinity SPE column was chosen as the most efficient method. The optimized method was used to determine the effect of different heat treatments on the content of vitamin B12 in meat. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 40013
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account