Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - analýza současného stavu ve městě Trutnov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Zákravská, Tereza
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:29:22Z
dc.date.available 2020-09-16T14:29:22Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76467
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat a popsat současnou situaci, která se týká povinné předškolní docházky v posledním roce před nástupem do základní školy. Práce se bude zabývat legislativou a především zkušenostmi jednotlivých mateřských škol ve městě Trutnov a také pedagogickým, psychologickým a sociálním vlivem povinné docházky na dítě v předškolním věku. V této práci bude také zahrnut popis předškolního období a školní zralost. Předpokládám spolupráci s mateřskými školami, rozhovory s řediteli a analýzu dokumentů. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject předškolní vzdělávání cze
dc.subject povinný poslední rok cze
dc.subject mateřské školy cze
dc.subject předškolní rok cze
dc.subject děti předškolního věku cze
dc.subject pre-school education eng
dc.subject compulsory last year eng
dc.subject kindergartens eng
dc.subject pre-school year eng
dc.subject pre-school children eng
dc.title Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - analýza současného stavu ve městě Trutnov cze
dc.title.alternative Compulsory last year of pre-school education - analysis of the current quality in Trutnov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is analysis and describe current situation which concerns compulsory last year of pre-school education. This thesis deals with legislation and primarily individual experiences of Kindergartens in Trutnov and also pedagogical, psychological and social influnce of compulsory last year of pre-school education to child. In this thesis will be included discribe pre-school period and school readiness. I assume cooperation with Kindergartens, interviews with directors of Kindergartens and analysis of documents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila práci a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 39828
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account