Nová média v každodenním životě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Pobořilová, Karolína
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:28:53Z
dc.date.available 2020-09-16T14:28:53Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76453
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výzkumem nových médií v každodenním životě. V teoretické části se zabývá pojmy, které jsou důležité k pochopení problematice médií. Praktická část je zaměřena na samotný výzkum, kde jsou využity rozhovory s informátory a jsou vkládány k vhodným kapitolám výzkumu, aby následně odpověděly na výzkumné otázky. cze
dc.format 39 s. (71 612 znaků)
dc.format 39 s. (71 612 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Média cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject internet cze
dc.subject nová média cze
dc.subject digitální svět cze
dc.subject Media eng
dc.subject social networks eng
dc.subject internet eng
dc.subject new media eng
dc.subject digital world eng
dc.title Nová média v každodenním životě cze
dc.title.alternative New media in everyday live eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Durňak, Milan
dc.date.accepted 2020-09-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the reaserch of new media in everyday life. The theoretical part deals with concepts that are importatn for understanding media issues. The practial part od focused on the research itself, where interviews with respondents are used and they are inserted into appropriate research chapters of research to subsequently aswear research questions. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence <p>Studentka představila svou práci, byly přečteny oba posudky, studentka zodpověděla otázky položené jak v posudcích, tak komisí. Komise se shodla na hodnocení.</p> cze
dc.identifier.stag 40188
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account