Organizace dopravního toku ve společnosti Vitesco Technologies Trutnov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Janoušek, Roman
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:27:53Z
dc.date.available 2020-09-16T14:27:53Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76417
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou dopravního toku ve společnosti Vitesco Technologies s.r.o.. Konkrétně se práce zaměřuje na dopravní tok v areálu společnosti nacházející se v Trutnově. Úvodní část práce se věnuje seznámení se společností a areálem. Dále autor analyzuje současný stav dopravy v areálu společnosti a následně specifikuje slabé stránky dopravního toku. V následující části jsou zpracovány možné návrhy pro optimalizaci současného stavu. U vybraných návrhu jsou zpracovány optimalizační řešení vedoucí k zefektivnění dopravního toku v areálu, než je tomu za současné situace. Poslední kapitola se věnuje celkovému zhodnocení vybraných návrhů. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní tok cze
dc.subject nakládkové rampy cze
dc.subject nákladní vozidlo cze
dc.subject nakládková a vykládková okna cze
dc.subject trailer yard cze
dc.subject traffic flow eng
dc.subject loading ramp eng
dc.subject lorry eng
dc.subject time slot managament eng
dc.subject trailer yard eng
dc.title Organizace dopravního toku ve společnosti Vitesco Technologies Trutnov cze
dc.title.alternative Organization of traffic flow at Vitesco Technologies Trutnov eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of traffic flow in the company Vitesco Technologies s.r.o. Specifically, the thesis focuses on the traffic flow in the company premises located in Trutnov. The introductory part of the thesis is devoted to acquaintance with the company and the premises. Furthermore, the author analyzes the current state of traffic in the company's premises and then specifies the weaknesses of the traffic flow. In the following section, possible proposals for optimizing the current state are elaborated. For selected designs, optimization solutions are developed leading to more efficient traffic flow in the area than is the case in the current situation. The last chapter deals with the overall evaluation of selected proposals. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40733
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account