Aplikace 3D tisku pro výrobu prototypových dílů automobilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krmela, Jan
dc.contributor.author Semerád, Filip
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:41Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:41Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-03
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76389
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku aplikace 3D tisku v oblasti vývoje a výroby prototypových dílů automobilů. V rámci experimentů jsou provedeny statické zkoušky pevnosti v tahu normovaných zkušebních vzorků vytištěných na dvou různých FDM 3D tiskárnách z vybraných materiálů filamentů. Experimenty byly realizovány na dvou různých univerzálních zkušebních zařízeních s mechanickým a video průtahoměrem s cílem získat hodnoty skutečných napětí v závislosti na poměrném prodloužení pracovní oblasti zkušebních vzorků. Výsledkem práce jsou v programu SolidWorks navrhnuté a 3D tiskem vyhotovené části zádržného bezpečnostního systému automobilu. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject FDM 3D tisk cze
dc.subject aditivní výroba cze
dc.subject prototyp cze
dc.subject SolidWorks cze
dc.subject tahová zkouška cze
dc.subject zádržný bezpečnostní systém automobilu cze
dc.subject FDM 3D printing eng
dc.subject aditive manufacturing eng
dc.subject prototype eng
dc.subject SolidWorks eng
dc.subject tensile testing eng
dc.subject car safety restraint system eng
dc.title Aplikace 3D tisku pro výrobu prototypových dílů automobilů cze
dc.title.alternative Application of 3D printing for production of prototype car parts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the application of 3D printing in the field of development and production of prototype car parts. Within the experiments are performed static tests of tensile strength of standardized test specimens printed on two different FDM 3D printers from selected filament materials. The experiments were performed on two different universal testing machines with a mechanical and video extensometer in order to obtain the values of actual stresses depending on the relative elongation of the working areas of the test specimens. The result of the work are 3D printed parts of the car safety restraint system designed in the SolidWorks software. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce, zodpověděl otázky z posudku vedoucího práce a přesvědčivě reagoval na všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 40004
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account