Využití nákladní železniční dopravy v rámci city logistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sommerauerová, Dana
dc.contributor.author Urbanová, Klára
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:07Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:07Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76374
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na využití nákladní železniční dopravy v rámci city logistiky. První kapitola obsahuje teoretické vymezení city logistiky s detailnějším zaměřením na používané technologie city logistiky. V rámci druhé kapitoly je provedena analýza současného stavu řešené problematiky v hlavním městě České republiky Praze. Součástí třetí kapitoly je návrh pro zlepšení stávajícího stavu, který se zabývá možnostmi zásobování 38 prodejen maloobchodního řetězce Lidl Česká republika v.o.s. z plánovaného logistického centra v Buštěhradu a jehož cílem je snížení negativních environmentálních dopadů vznikajících touto činností. cze
dc.format 62 s., 4 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject city logistika cze
dc.subject železniční nákladní doprava cze
dc.subject emise cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject ČD Cargo a.s. cze
dc.subject city logistics eng
dc.subject rail freight transport eng
dc.subject emission eng
dc.subject environment eng
dc.subject ČD Cargo a.s. eng
dc.title Využití nákladní železniční dopravy v rámci city logistiky cze
dc.title.alternative The use of rail freight transport within the city logistics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-03
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis focuses on the use of rail freight within the city logistics. The first chapter contains a theoretical definition of the city logistics with a more detailed focus on the technologies used in the city logistics. In the second chapter, an analysis of the current state of the addressed issue in the Czech Republic's capital city Prague is carried out. A part of the third chapter is a proposal how to improve the status quo, that deals with the supply options of 38 stores of Lidl Czech Republic v.o.s. retail chain from the planned logistic center in Buštěhrad, and aims to reduce negative enviromental impacts arising from this activity. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40765
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account