Operativní řízení silniční nákladní dopravy ve společnosti KALA TRANS, s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Suchánek, Jiří
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:25:56Z
dc.date.available 2020-09-16T14:25:56Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76362
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá operativním řízením silniční nákladní dopravy ve společnosti KALA TRANS, s. r. o. Analyzuje stávající operativní řízení a činnosti s ním související. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy změny vedoucí ke zlepšení stávajícího operativního řízení. cze
dc.format 57 s., 1 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dispečink cze
dc.subject dopravní informace cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject sledování vozidel cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject dispatching eng
dc.subject traffic information eng
dc.subject road freight transport eng
dc.subject vehicle tracking eng
dc.subject fleets eng
dc.title Operativní řízení silniční nákladní dopravy ve společnosti KALA TRANS, s. r. o. cze
dc.title.alternative Operational management of road freight transport in KALA TRANS, s. r. o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the operational management of road freight transport in KALA TRANS, s. r. o. It analyses the existing operational management and the activities connected with it. Based on the found out facts, the alternations are proposed to improve the existing operational management. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 40555
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account