Populační růst Středočeského kraje a jeho reflexe ve strategických rozvojových dokumentech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Brožová, Karolína
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:25:00Z
dc.date.available 2020-09-16T14:25:00Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76341
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice populačního růstu Středočeského kraje, jeho okresů a měst. Na úvod seznamuje čtenáře se samotným krajem z hlediska jeho fyzicko-geografických a socioekonomických charakteristik, následuje porovnání s ostatními kraji, administrativní členění a sídelní struktura kraje. Nejdůležitější část se věnuje samotné analýze populačního růstu na úrovni kraje, okresů a měst. Cílem práce je zhodnotit současný demografický vývoj Středočeského kraje a jeho reflexi ve strategických rozvojových dokumentech kraje a vybraných měst. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject regiony cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject města cze
dc.subject Středočeský kraj cze
dc.subject populační růst cze
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject regions eng
dc.subject regional development eng
dc.subject cities eng
dc.subject Central Bohemian Region eng
dc.subject population growth eng
dc.subject strategic planning eng
dc.title Populační růst Středočeského kraje a jeho reflexe ve strategických rozvojových dokumentech cze
dc.title.alternative Population growth of the Central Bohemian Region and its reflection in strategic development documents eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin
dc.date.accepted 2020-09-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of population growth of the Central Bohemian Region, its districts and cities. At the beginning, it acquaints the reader with the region itself in terms of its physical-geographical and socio-economic characteristics, followed by a comparison with other regions, the administrative division and the settlement structure of the region. The most important part is devoted to the analysis of population growth at the level of the region, its districts and cities. The aim of this thesis is to evaluate the current demographic development of the Central Bohemian Region and its reflection in the strategic development documents of the region and selected cities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Populační růst Středočeského kraje a jeho reflexe ve strategických rozvojových dokumentech. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný demografický vývoj Středočeského kraje a jeho reflexi ve strategických rozvojových dokumentech kraje a vybraných měst. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: Středočeský kraj má ze všech krajů České republiky největší rozlohu, nejvíce obyvatel i největší počet obcí. Jeho krajský úřad přitom sídlí v Praze. Domníváte se, že jeho územní podoba byla při obnově krajského zřízení vymezena optimálně? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte a případně i naznačte jiné možnosti územního uspořádání centrální části Čech. Uveďte, ve kterých zákonech je definováno strategické plánování (zvlášť pro obce a zvlášť pro kraje). Jaké další dva druhy plánování v rozvoji sídel a regionů samospráva využívá? Studentka na otázky reagovala správně. cze
dc.identifier.stag 39010
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account