Využití elektrodialýzy s reverzací polarity při realizaci ZLD technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří
dc.contributor.author Slovák, Filip
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:22:06Z
dc.date.available 2020-09-16T14:22:06Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76256
dc.description.abstract Práce se zabývá aplikací elektrodialýzy s reverzací polarity elektrod v ZLD technologiích. V teoretické části je uveden význam a návrh ZLD systémů, souhrn, popis a problémy procesů, které se pro tyto systémy využívají. Praktická část práce se zabývá vlivem inertní soli na srážecí rovnováhu uhličitanu hořečnatého v roztoku a hledáním podmínek a preferenčního místa, ve kterém se sraženina v elektrodialyzační jednotce začne přednostně vytvářet. Dále je diskutován vliv reverzace polarity elektrod na průběh elektrodialýzy vysoce koncentrovaných roztoků síranu sodného znečištěných hořečnatými a uhličitanovými ionty. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ZLD cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject reverzace polarity cze
dc.subject uhličitan hořečnatý cze
dc.subject precipitáty cze
dc.subject ZLD eng
dc.subject electrodialysis eng
dc.subject polarity reversal eng
dc.subject magnesium carbonate eng
dc.subject precipitates eng
dc.title Využití elektrodialýzy s reverzací polarity při realizaci ZLD technologií cze
dc.title.alternative Use of Electrodialysis with Polarity Reversal in the Implementation of ZLD Technologies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-17
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the implementation of electrodialysis with electrodes polarity reversal in ZLD technologies. The theoretical part is focused on the importance and design of ZLD systems, on the summary, description and problems of the most used ZLD processes. The practical part deals with the influence of inert salt on the precipitation equilibria of magnesium carbonate in aqueous solutions, finding conditions and preferential place, in which the precipitates begin to form in electrodialysis unit. Hereafter the effects of polarity reversal of electrodes on the electrodialysis performance in a highly concentrated sodium sulfate system contaminated with magnesium and carbonate ions are discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, vyslechl posudek vedoucího bakalářské práce. Student poté zodpověděl dotazy členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 39922
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account