Vyhledávací studie železniční trati spojující tratě 261 a 018

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vnenk, Petr
dc.contributor.author Vojáček, Jakub
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:21:52Z
dc.date.available 2020-09-16T14:21:52Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76248
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním vhodných železničních tras pro spojení tratí 261 a 018. Cílem bakalářské práce je navrhnout 3 různé varianty železničního spojení. Pro každou variantu vytvořit návrh individuální trasy s optimální návrhovou rychlostí. Součástí bakalářské práce je technická dokumentace na úrovni vyhledávací studie. cze
dc.format 29 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železnice cze
dc.subject vedení trasy cze
dc.subject vyhledávací studie cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject železniční síť cze
dc.subject railway eng
dc.subject alignment eng
dc.subject search study eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject railway network eng
dc.title Vyhledávací studie železniční trati spojující tratě 261 a 018 cze
dc.title.alternative Search study of the railway line connecting lines 261 and 018 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ševčík, Filip
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the search for suitable railway routes connecting railway lines 261 and 018. The aim of the bachelor's thesis is to design 3 different variants of this railway connection. For each variant, the aim is to design a particular route with the optimal track speed. The bachelor's thesis also includes technical documentation at the level of a search study. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36239
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account