Kritika totalitarismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cíbik, Matej
dc.contributor.author Švec, Sebastian
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:19:55Z
dc.date.available 2020-09-16T14:19:55Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76207
dc.description.abstract Práce se bude zabývat fenoménem totalitarismu. V práci se pokusím vytvořit souhrn hlavních prohřešků totalitarismu na základě kterých ho budu podrobovat kritice. Hlavními body této kritiky bude postoj totalitarismu vůči pravdě a svobodě. Také se budu zaobírat původem, vznikem a fungováním totalitarismu. V práci se budu opírat především o práci Hany Arendtové (Původ totalitarismu) a o dílo 1984 od George Orwella. Cílem práce je ukázat nebezpečí totalitarismu a prokázat, že je na místě ho kritizovat. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject totalitarismus cze
dc.subject pravda cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject společnost cze
dc.subject individualita cze
dc.subject totalitarianism eng
dc.subject truth eng
dc.subject freedom eng
dc.subject society eng
dc.subject individuality eng
dc.title Kritika totalitarismu cze
dc.title.alternative Criticism of totalitarianism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2020-09-10
dc.description.abstract-translated The thesis will deal with the phenomenon of totalitarianism. I will try to analyze the main problems of totalitarianism and subject it to criticism on that basis. The main points of criticism will be the attitude of totalitarianism towards truth and freedom. I will also focus on the origin, establishment and functioning of totalitarianism. My thesis will be based primarily on the work of Hanah Arendt (The Origins of Totalitarianism) and on George Orwell's 1984. The aim of the thesis is to point towards the dangers of totalitarianism and prove that it is appropriate to criticise it. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 39932
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account