Studie struktur "Minimal Surface" jako výplně 3D tištěných těles a jejich vliv na pevnost v tlaku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokůpek, Luboš
dc.contributor.author Resl, Petr
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:18:59Z
dc.date.available 2020-09-16T14:18:59Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76165
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vyhodnocení pevnosti v tlaku 3D tištěných těles, jejichž vnitřní výplň je tvořena strukturou minimálních ploch. Vybráno bylo pět struktur trojitě periodických minimálních ploch, TPMP (Triply Periodic Minimal Surface, TPMS), které tvoří výplně pro tři tvary těles. Tato tělesa byla podrobena zkoušce v tlaku a sledovány byly změny pevnosti a modulu pružnosti vůči tělesu pevného bloku stejného tvaru, vůči voštinové výplni a mezi jednotlivými tvary a strukturami navzájem. Jednotlivé struktury minimálních ploch byly navíc tištěny samostatně jako části nekonečné mříže a podrobeny tlakové zkoušce s pozorováním deformace. 3D tisk probíhal na komerční FDM/FFF 3D tiskárně Flashforge Dreamer. Za materiál byl zvolen terpolymer ASA (akrylonitril-styren-akrylát), jako vhodný zástupce konstrukčních termoplastů pro FDM/FFF 3D tisk. cze
dc.format 127 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tisk cze
dc.subject minimální plocha cze
dc.subject ASA cze
dc.subject fyzikálně-mechanické vlastnosti cze
dc.subject pevnost v tlaku cze
dc.subject 3D print eng
dc.subject minimal surface eng
dc.subject ASA eng
dc.subject physical-mechanical properties eng
dc.subject compressive strength eng
dc.title Studie struktur "Minimal Surface" jako výplně 3D tištěných těles a jejich vliv na pevnost v tlaku cze
dc.title.alternative Study of the Minimal Surface as an infill of the 3D printed solids and their affect of the compressive strength eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated The goal of this Diploma thesis is evaluation of the compressive strength of 3D printed objects with infill built by Triply Periodic Minimal Surface structures. Five Minimal Surface structures as an infill for three solids shapes were chosen. Thees objects had been tested in the compressive strength and the changes of the strength and modulus had been compered with the solid shapes with solid infill, with Honeycomb infill and between every Minimal Surface structure and the solid bulk shape. In addition the parts of an infinite lattice of Minimal surface was printed and tested in compressive strength and the deformation was visually determined. 3D print was realized on Flashforge Dreamer FDM/FFF 3D printer. Thermoplastic terpolymer ASA (acrylonitrile-styrene-acrylate) was chosen as an example of the constructional plastic for the FDM/FFF 3D printing. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 39857
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account