Kvalita života pacientů s diabetickou neuropatií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehler, Edvard
dc.contributor.author Slavíková, Iveta
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:21Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:21Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76126
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na kvalitu života pacienta s diabetickou neuropatií. Cílovou skupinou výzkumného šetření se stali respondenti, u kterých byla diagnostikována senzitivně-motorická diabetická neuropatie. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou shrnuta podstatná fakta o diabetické neuropatii se zaměřením na kvalitu života. Hlavním cílem výzkumné části bylo posoudit kvalitu života pacientů trpících diabetickou neuropatií dle standardizovaného dotazníku SF-36. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject diabetická neuropatie cze
dc.subject SF-36 cze
dc.subject neuropatická bolest cze
dc.subject senzitivně-motorická neuropatie cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject diabetic neuropathy eng
dc.subject SF-36 eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject neuropathic pain eng
dc.subject sensitively-motor neuropathy eng
dc.title Kvalita života pacientů s diabetickou neuropatií cze
dc.title.alternative Quality of life of patients with diabetic neuropathy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrstka, Zdeněk
dc.date.accepted 2020-09-04
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the quality of life of patients with diabetic neuropathy. The target group of the research survey were respondents who were diagnosed sensitively-motor diabetic neuropathy. The thesis is divided into the theoretical and the research part. The theoretical part summarizes the essential facts about diabetic neuropathy with a focus on quality of life. The main goal of the research part was to assess the quality of life of patients suffering from diabetic neuropathy according to the standardized questionnaire SF-36. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Zhoršené vykonávání běžných denních činnosti z důvodu nemoci je často spojeno s negativním myšlením pacienta. Jaké možnosti pomoci zlepšení vnímání vlastní osoby by autorka navrhovala? 2. Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než 70% respondentů trpí depresí. Proč autorka nepřidala do svého průzkumu dotazník deprese a/nebo dotazník úzkosti a pomocí statistiky a hypotéz nezjistila vzájemný vztah a jeho těsnost? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 40397
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account