Vliv životního optimismu na kvalitu života jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrstka, Zdeněk
dc.contributor.author Lépová, Magda
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:19Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:19Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76123
dc.description.abstract Téma diplomové práce je vliv životního optimismu na kvalitu života jedince. Optimismus ovlivňuje zdraví člověka pozitivně. Optimisté žijí vlivem optimismu delší život. Kvalita života je v popředí zájmu v ošetřovatelství. Hlavní cíl práce je zjistit vliv optimismu na kvalitu života pacientů s plicním onemocněním u vybraného nemocničního zařízení. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. Hlavním náplní teoretické části je sumarizace poznatků dohledaných v odborné české i zahraniční literatuře na téma optimismus a jeho dělení, měření kvality života a vztah ke zdravotnictví. Sumarizace poznatků o zdraví a jeho determinantách zakončuje teoretickou část práce. V průzkumné části se použily tři dotazníky. Dotazníky DPQ (Defensive Pessimism Questionnaire) a LOT-R (Life Orientation Test Revised) měřily optimismus a pesimismus a dotazník WHOQOLBREF (World Health Organization Quality of Life) měřil kvalitu života. Prostřednictvím hypotéz k hlavnímu cíli se měřily závislosti mezi optimismem - dotazníky DPQ a LOT-R a kvalitou života. Dílčí cíle se zaměřily na optimismus s proměnnými např. kontrolní skupinou zdravých osob a genderové rozdělení. cze
dc.format 132 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject optimismus cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject nemoc cze
dc.subject optimism eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject healthy lifestyle eng
dc.subject health eng
dc.subject disease eng
dc.title Vliv životního optimismu na kvalitu života jedince cze
dc.title.alternative The Impact of Optimism on Quality of Life eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the impact of optimism on quality of life. Optimism has a positive influence over health. Optimistic individuals live longer. The quality of life is a priority in nursing. The principal goal of the thesis is to determine the impact optimism has on the quality of life of patients with pulmonary disease at the given health care institution. The thesis is split into a theoretical part and a survey part. The theoretical part summarizes literature findings on optimism and its classification, quality of life measurement, and relationship to healthcare. This part concludes with a summary of findings about health and its determinants. The survey itself relied on three questionnaires. The Questionnaire of the DPQ (Defensive Pessimism Questionnaire) and the LOT-R (Life Orientation Test Revised) measured optimism and pessimism, while WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life) measured quality of life. Dependencies between optimism and quality of life using DPQ and LOT-R were measured based on the principal hypotheses. Partial objectives dealt with optimism and variables such as the control group of healthy respondents and gender division. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 112 píšete o složitosti vyplňování odpovědí na některé otázky v dotazníku DPQ, neměli s tímto problém vaši respondenti? 2. Jak lze v praxi využít Vámi zjištěné poznatky? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40393
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account