Zdravotnická gramotnost u pacientů s bolestí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra
dc.contributor.author Hrouzková, Lenka
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:16Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:16Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76119
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na posouzení zdravotnické gramotnosti u pacientů s bolestí prostřednictvím předběžné verze dotazníku The Newest Vital SignTM (Powers et al., 2010; Weiss et al., 2005). Práce se dělí na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části práce je popsaná problematika zdraví, zdravotnické gramotnosti, nástrojů hodnotících zdravotnickou gramotnost, bolesti a současného stavu zdravotnické gramotnosti u pacientů s bolestí. Průzkumná část se zabývá kvantitativním šetřením, které si stanovuje za cíl zhodnotit zdravotnickou gramotnost u pacientů s bolestí pomocí dotazníku The Newest Vital SignTM (Powers et al., 2010; Weiss et al., 2005). Z průzkumného šetření vyplynulo, že nadpoloviční většina respondentů má adekvátní úroveň zdravotnické gramotnosti, negativně je ale ovlivňována věkem. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnická gramotnost cze
dc.subject hodnotící nástroje zdravotnické gramotnosti cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject bolest cze
dc.subject health literacy eng
dc.subject assessment tools of health literacy eng
dc.subject health eng
dc.subject pain eng
dc.title Zdravotnická gramotnost u pacientů s bolestí cze
dc.title.alternative Health literacy in patients with pain eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brothánková, Pavlína
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the assessment of medical literacy in patients with pain through a preliminary version of The Newest Vital SignTM (Powers et al., 2010; Weiss et al., 2005). The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part of the thesis describes the issues of health, medical literacy, tools to assess medical literacy, pain and the current state of medical literacy in patients with pain. The exploratory part deals with a quantitative survey, which aims to evaluate health literacy in patients with pain using the questionnaire The Newest Vital SignTM (Powers et al., 2010; Weiss et al., 2005). The survey showed that an absolute majority of respondents have an adequate level of health literacy, but it is negatively influenced by age. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč byli zařazeni pacienti, kteří měli za posledních sedm dní v ošetřovatelské dokumentaci záznam bolesti? 2. Zajímala jste se, zda mají respondenti bolest v průběhu výzkumného šetření? Mohlo by to ovlivnit výsledky? 3. Jaká konkrétní doporučení byste navrhla zdravotnickým pracovníkům v přístupu k pacientům s omezenou gramotností při hodnocení a léčbě bolesti? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40388
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account