Ošetření pertrochanterických zlomenin hřebem PFN Medin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav
dc.contributor.author Vyšínová, Denisa
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:12Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:12Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76112
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá především způsobem ošetření pertrochanterických zlomenin hřebem PFN Medin. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část rozebírá teoretická východiska práce, např. anatomii proximálního femuru, etiologii a mechanismus úrazu, diagnostiku, metody léčby nebo aplikaci daného proximálního hřebu. Část praktická se zabývá kvantitativním výzkumem kvality života pacientů, kteří podstoupili ošetření pertrochanterické zlomeniny hřebem PFN Medin. Metodou výzkumu byl standardizovaný dotazník SF 36. Hlavním cílem této práce bylo zmapovat úroveň kvality života po dané operaci, která byla hodnocena pomocí subjektivních pocitů pacienta. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pertrochanterická zlomenina cze
dc.subject osteosyntéza cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject dotazník SF 36 cze
dc.subject pertrochanteric fracture eng
dc.subject osteosynthesis eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject questionnaire SF 36 eng
dc.title Ošetření pertrochanterických zlomenin hřebem PFN Medin cze
dc.title.alternative Treatment of pertrochanteric fractures with nail PFN Medin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated This thesis mainly deals with the treatment of pertorchanter fractures through the stud PFN Medin. It is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the theoretical framework is discussed. The practical part deals with the quality of life research. The survey respondents have undergone the treatment of pertrorchanteric fracture with the stallion PFN Medin. The survey was conducted through a standardized questionnaire SF 36. Therefore, the main objective of this work is a subjective evaluation of the quality of life of a patient. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Souhlasilo zdravotnické zařízení s uvedením svého názvu v diplomové práci? 2. Jaká onemocnění respondentů byla důvodem pro jejich vyloučení z výzkumného šetření (vzhledem k věku respondentů). Co bylo považováno za závažné onemocnění? 3. Z jakého důvodu byly voleny pro porovnání sledované skupiny respondentů respondenti hospitalizovaní v následné péči a žijící v domácím ošetřování? 4. Jaký je význam Vaší práce pro odbornou praxi? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40332
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account