Manažerské kompetence sester ve vedoucích pozicích v perioperační péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Šefrová, Radka
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:09Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76108
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou získávání manažerského vzdělání sester ve vedoucích pozicích v perioperační péči. Teoretická část definuje management a vymezuje manažera ve zdravotnickém zařízení. Dále je zde uveden management v perioperační péči a jaké je vzdělávání manažerů v perioperační péči. Praktická část zpracovává kvalitativní rozhovory s respondentkami, které jsou na pozici vedoucích sester v perioperační péči. Cílem práce je identifikovat, jak sestry ve vedoucích pozicích získávají manažerské vzdělání pro tuto pozici. cze
dc.format 153 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalitativní průzkum cze
dc.subject management cze
dc.subject manažer cze
dc.subject manažerské kompetence cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject qualitative research eng
dc.subject management eng
dc.subject manager eng
dc.subject managerial competences eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject nurse eng
dc.subject education eng
dc.title Manažerské kompetence sester ve vedoucích pozicích v perioperační péči cze
dc.title.alternative Managerial competences of nurses in perioperative care management eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of acquisition of managerial education of nurses in leadership positions in perioperative care. The theoretical part defines the management and the manager in a medical facility. Furthermore, there is listed the management in perioperative care and the manager education in perioperative care. The practical part processes the qualitative interview with nurses in the leadership positions in perioperative care. The main goal of this thesis is to identify how these nurses gained managerial education for this position. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké vlastnosti by podle Vás měl manažer mít? 2. Jak si Vy sama vysvětlujete spokojenost i nespokojenost sester se získáváním znalostí v oblasti manažerských znalostí? 3. Co si myslíte o přístupu ve Spojených státech amerických, kde se zaměřují na simulovanou výuku managementu u studentů zdravotnických oborů? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 40325
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account