Eliminace procedurální bolesti u dětí v přednemocniční a nemocniční péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Palzerová, Dominika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:16:06Z
dc.date.available 2020-09-16T14:16:06Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76059
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti u dětských pacientů. Konkrétně je zaměřena na eliminaci procedurální bolesti, s cílem zjistit způsoby odvádění pozornosti dětí v přípravě na bolestivý výkon v nemocnici a v přednemocniční péči. Praktická část je zpracována prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a uvádí zkušenosti odborníků z praxe v této oblasti péče. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětský pacient cze
dc.subject eliminace cze
dc.subject procedurální bolest cze
dc.subject child patient eng
dc.subject elimination eng
dc.subject procedural pain eng
dc.title Eliminace procedurální bolesti u dětí v přednemocniční a nemocniční péči cze
dc.title.alternative Elimination of procedural pain in children in prehospital and hospital care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of pain in children's patients. Specifically, it is the elimination of procedural pain in children. The aim of the work is to determine whether it is possible to eliminate procedural pain in children under certain conditions, procedures or aids. I focus primarily on the form of the game, game aids and ways to divert attention from possible pain, etc., not on elimination with the help of pharmacotherapy. The practical part is prepared with the help of interviews with game specialists, paramedics and children's nurses. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohla byste prosím trochu lépe zformulovat stručné odpovědi na průzkumné otázky, které jste si dala? 2. Vzpomenete si na vaše osobní zkušenosti dítěte s eliminací procedurální bolesti? Myslíte si, že nějak ovlivní váš přístup k dětem vystaveným procedurální bolesti nyní ve vaší profesi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40811
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account