SPECT/CT zobrazení nádorů se somatostatinovými receptory - úloha radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležal, Jiří
dc.contributor.author Hlavsová, Marie
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:15:41Z
dc.date.available 2020-09-16T14:15:41Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76044
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu s názvem SPECT/CT zobrazení nádorů se somatostatinovými receptory a je prováděno na oddělení nukleární medicíny. V teoretické části probíhá seznámení s oborem nukleární medicíny, radiační ochranou, přístrojovou technikou, metodami zobrazení nádorů se somatostatinovými receptory a popisem těchto nádorů. V praktické části je popsána úloha radiologického asistenta při zobrazování nádorů s expresí somatostatinových receptorů. Poznatky, které byly přínosné pro tuto bakalářskou práci, byly získány při odborné praxi na oddělení nukleární medicíny. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject SPECT/CT cze
dc.subject somatostatinové receptory cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject gamakamera cze
dc.subject radiofarmakum cze
dc.subject radiological assistant eng
dc.subject SPECT/CT eng
dc.subject somatostatin receptors eng
dc.subject ionizing radiation eng
dc.subject gammacamera eng
dc.subject radiopharmaceutical eng
dc.title SPECT/CT zobrazení nádorů se somatostatinovými receptory - úloha radiologického asistenta cze
dc.title.alternative SPECT/CT imaging of somatostatin receptor tumors - Role of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tilšer, Jan
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic called SPECT/CT imaging of tumors with somatostatin receptors and is performed in the department of nuclear medicine. The theoretical part introduces the field of nuclear medicine, radiation protection, instrumentation, methods of imaging tumors with somatostatin receptors and a description of these tumors. The practical part describes the role of a radiological assistant in imaging tumors with somatostatin receptor expression. The knowledge that was beneficial for this bachelor thesis was gained in the professional practice at the Department of Nuclear Medicine. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40258
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account