Speciální techniky v radioterapii: celotělové ozařování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lierová, Anna
dc.contributor.author Kokrdová, Lenka
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:15:40Z
dc.date.available 2020-09-16T14:15:40Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76043
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá celotělovým ozařováním sloužícím jako přípravný režim před transplantací kostní dřeně. Teoretická část se věnuje využití moderních technik v radioterapii při celotělovém ozáření, diagnózám nemocí k nim indikované, jejich nežádoucím účinkům a různě vzniklým komplikacím. Praktická část nás informuje o databázích vybraných pacientů získaných z Fakultní nemocnice Hradec Králové, které popisují plánování léčby a postupy při ozáření. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radioterapie cze
dc.subject celotělové ozařování cze
dc.subject speciální techniky cze
dc.subject hematologie cze
dc.subject transplantace kostní dřeně cze
dc.subject nežádoucí účinky cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject total body irradiation eng
dc.subject special techniques eng
dc.subject hematology eng
dc.subject bone marrow transplantation eng
dc.subject side effects eng
dc.subject complications eng
dc.title Speciální techniky v radioterapii: celotělové ozařování cze
dc.title.alternative Special techniques in radiotherapy: total body irradiation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sirák, Igor
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis introduces whole-body irradiation serving as a preparatory regime before bone marrow transplantation. The theoretical part is devoted to the use of modern techniques in radiotherapy in whole-body irradiation, diagnoses of diseases indicated to them, their adverse effects and various complications. The practical part informs us about databases of selected patients obtained from the University Hospital Hradec Kralove, which describe treatment planning and procedures for radiation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč si myslíte, že bylo v hodnoceném souboru málo nemocných starších 60 let ? 2. Jak byste vysvětlila princip reakce "štěpu proti hostiteli"? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40019
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account