Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ pro předmět dějepis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Suchá, Kateřina
dc.date.accessioned 2020-09-15T13:34:29Z
dc.date.available 2020-09-15T13:34:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76027
dc.description.abstract Práce je zaměřená na metody výuky na druhém stupni základní školy. Jednotlivé metody stručně definuje, ale největší prostor je věnován aktivizačním metodám výuky. Aktivizační metody se v předmětu dějepis stávají nepostradatelnými, diktování látky formou rok ‒ událost u dnešních žáků neobstojí. Je tedy na učiteli hledat cesty, jak vést vyučovací hodinu efektivněji a záživněji. V tomto mu mohou pomoci právě aktivizační metody. Samotné členění se drží modelu Josefa Maňáka a je doplněno o příklad, jak by bylo možné danou látku uchopit, jaké pomůcky či technika bude zapotřebí a čeho se případně vyvarovat. I přestože je aktivace žáků žádoucí, může narážet na problémy spojené se samotnou náročnější přípravou, nedostatkem spolupráce s kolegy, nepochopení vedení školy nebo nedostatečné technické zázemí. cze
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pedagogika cze
dc.subject metodologie výuky cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject základní škola cze
dc.subject předmět dějepis cze
dc.subject pedagogy en
dc.subject educational methodology en
dc.subject activation methods en
dc.subject secondary school en
dc.subject history subject en
dc.title Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ pro předmět dějepis cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the educational methods in the secondary school. The thesis briefly defines the individual methods, but the most space is dedicated to the activation educational methods. Activation methods become indispensable in the history subject, the dictation of the information, using the form year – event does succeed in today’s pupils. Therefore, it is up to the teacher to find ways how to lead the lecture effectively and more lively. In this case, the activation methods can help. The division itself sticks to the model of Josef Maňák and it is complemented by an example of how the subject can be taught and what utility or technique to use and what to avoid. Although the activation of pupils is desired, it can meet with the problems connected to more difficult preparation itself, the lack of co-operation with colleagues, the misunderstanding of the school management team or insufficient technical hinterland. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40405


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account