Návrh učebního textu z předmětu chemie pro střední školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Schmidtová, Iva
dc.date.accessioned 2020-09-15T09:03:50Z
dc.date.available 2020-09-15T09:03:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76024
dc.description.abstract Závěrečná práce se věnuje návrhu učebního textu do předmětu chemie pro střední školy. Učební text, náležící do oblasti anorganické chemie, se zabývá problematikou vodíku, kyslíku a vody. Součástí teoretické části je shrnutí informací o didaktice, jejich zásadách, metodách, didaktických prostředcích a vyučovacím procesu. Součástí práce je i stručné shrnutí informací o učebnici, jejích funkcích a parametrech. Poslední část, navrhovaného učebního textu, se věnuje didaktickému rozboru. cze
dc.format 71 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject didaktika cze
dc.subject obecná didaktika chemie cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject učební text cze
dc.subject anorganická chemie cze
dc.subject vodík cze
dc.subject kyslík cze
dc.subject voda cze
dc.subject didactics en
dc.subject general didactics of chemistry en
dc.subject textbook en
dc.subject didactic text en
dc.subject inorganic chemistry en
dc.subject hydrogen en
dc.subject oxygen en
dc.subject water en
dc.title Návrh učebního textu z předmětu chemie pro střední školy cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated The final thesis concerns a draft of a study text for chemistry classes at secondary schools. The text, lying within the field of inorganic chemistry, deals with the matters of hydrogen, oxygen and water. In the theoretical part, there is also a summary of information about didactics, its principles, mhethods, didactic means and teaching proces. Another part of the thesis briefly summarizes information about a textbook, its functions and parameters. The last part presents a didactic analysis of the proposed study text. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40404


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account