Učební text z českých a československých dějin v evropském a regionálním kontextu v letech 1918-1993

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Hejnová, Iva
dc.date.accessioned 2020-09-14T11:54:02Z
dc.date.available 2020-09-14T11:54:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76015
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce doplňujícího pedagogického studia s názvem Učební text z českých a československých dějin v evropském a regionálním kontextu v letech 1918-1993 je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu dějepis pro druhý stupeň základních škol a víceletá gymnázia. První teoretická část se věnuje obecným předpokladům kladeným na učební texty z oblasti dějepisu včetně specifik týkajících se regionálních dějin a regionální historiografie. Ve druhé části je předložen návrh učebního textu obsahující šest vzorových kapitol pokrývajících období let 1918-1945 v okrese Trutnov spolu s řešením úkolů a otázek. Na závěr je provedena stručná didaktická analýza navrženého učebního textu. cze
dc.format 157 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject učební text cze
dc.subject regionální dějiny cze
dc.subject moderní dějiny cze
dc.subject okres Trutnov cze
dc.subject druhá světová válka cze
dc.subject nucená práce cze
dc.subject dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia cze
dc.subject didactic text en
dc.subject regional history en
dc.subject modern history en
dc.subject Trutnov district en
dc.subject World War II en
dc.subject forced labor en
dc.subject history for elementary schools and multi-year grammar schools en
dc.title Učební text z českých a československých dějin v evropském a regionálním kontextu v letech 1918-1993 cze
dc.title.alternative Didactic Text of Czech and Czechoslovak History in the European and Regional Context in 1918-1993 en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated The submitted diploma thesis entitled Didactis Text of Czech and Czechoslovak History in the European and Regional Context in 1918-1993 is focused on the preparation of the textbook for the subject of history for elementary schools and multi-year grammar schools. The first theoretical part deals with the general assumptions placed on teaching texts in the field of history, including the specifics of regional history and regional historiography. The second part proposes a textbook containing six sample chapters covering the period 1918-1945 in the Trutnov district together with the solution of tasks and questions. The final part of this diploma thesis presents a brief didactis analysis of the above mentioned teaching material. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40402


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account