Studium komplexů vanadu využitelných jako sikativy pro alkydové nátěrové hmoty

Show simple item record

dc.contributor.author Charamzová, Iva
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:57Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:57Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-08
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75966
dc.description.abstract Tato disertační práce je věnována přípravě nových vanadylových komplexů a studiu jejich katalytického efektu v průběhu autooxidačního procesu alkydových pryskyřic. Pro charakterizaci syntetizovaných komplexních sloučenin byly využity odpovídající experimentální metody, jako je infračervená spektroskopie, elektronová paramagnetická resonance, monokrystalová rentgenová strukturní analýza a hmotnostní spektrometrie. Sikativační aktivita připravených komplexních sloučenin byla testována v různých typech alkydových pryskyřic. Vytvrzené nátěrové filmy byly charakterizovány mechanickými metodami ? zasycháním pomocí hrotu a měřením relativní tvrdosti kyvadlovým přístrojem typu Persoz. Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací byla aplikována pro sledování kinetiky autooxidačního procesu v průběhu katalyzovaného vytvrzování. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 03.07.2023
dc.subject Sikativ cze
dc.subject vanad cze
dc.subject alkydová pryskyřice cze
dc.subject autooxidační proces cze
dc.subject infračervená spektroskopie. cze
dc.subject Drier eng
dc.subject vanadium eng
dc.subject alkyd resin eng
dc.subject autoxidation process eng
dc.subject infrared spectroscopy. eng
dc.title Studium komplexů vanadu využitelných jako sikativy pro alkydové nátěrové hmoty cze
dc.title.alternative Investigation of vanadium complexes suitable as driers for alkyd-based paints eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Antoš, Petr
dc.contributor.referee Čermák, Roman
dc.date.accepted 2020-07-03
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis is focused on synthesis of new oxidovanadium complexes and their catalytic activity during autoxidation process. New transition metal complexes were characterized by requisite experimental methods (infrared spectroscopy, electron paramagnetic resonance, single X-ray analysis and mass spectrometry). Catalytic activity of prepared vanadium(IV) and vanadium(V) complexes was tested on different types of alkyd resins. Dried and cured films were described by mechanical methods ? determination of drying times by BK method and relative film hardness by pendulum hardness tester Persoz). Kinetics of autoxidation process were followed by Fourier transform infrared spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 40639
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account