Izotachoforetické stanovení biologicky aktivních látek - analýza léčivých přípravků a doplňků stravy

Show simple item record

dc.contributor.author Janečková, Michaela
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:55Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:55Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-26
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75964
dc.description.abstract Tato disertační práce je tradičně rozdělena na dvě části ? teoretickou a experimentální. V teoretické části práce je uveden stručný přehled vybraných biologicky aktivních látek společně s možnostmi jejich izotachoforetické analýzy získanými z odborné literatury. Experimentální část práce je zaměřena na vývoj metodik izotachoforetického stanovení několika různých skupin látek (aminokyseliny, vitamíny sk. B, ethanolaminy, biguanidová antidiabetika, formaldehyd) ve vzorcích léčivých přípravků a doplňků stravy. Důležitou součástí vývoje je i následná validace metod zahrnující také analýzu reálných vzorků. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Izotachoforéza cze
dc.subject analýza cze
dc.subject léčiva cze
dc.subject doplňky stravy cze
dc.subject biologicky aktivní látky cze
dc.subject Isotachophoresis eng
dc.subject Analysis eng
dc.subject Pharmaceuticals eng
dc.subject Dietary Supplements eng
dc.subject Biologically Active Compounds eng
dc.title Izotachoforetické stanovení biologicky aktivních látek - analýza léčivých přípravků a doplňků stravy cze
dc.title.alternative Isotachophoretic determination of biologically active compounds - analysis of pharmaceuticals and dietary supplements eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kvasnička, František
dc.contributor.referee Petr, Jan
dc.date.accepted 2020-07-09
dc.description.abstract-translated The dissertation is traditionally divided into two parts ? theoretical and experimental. The brief summary of chosen bioactive compounds together with possibillities of their isotachophoretic analysis obtained from scientific literature are mentioned in theoretical part of this thesis. Experimental part is focused on development of isotachophoretic methods, which could be suitable for analyses of various compounds (amino acids, vitamins of B complex, ethanolamines, antidiabetics, formaldehyde) in pharmaceuticals and dietary supplements. Method validation and real sample analyses are very important parts of method development. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 40610
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account