Kasiteritové pigmenty

Show simple item record

dc.contributor.author Trojan, Jakub
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:55Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:55Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75963
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přípravou keramických pigmentů na bázi SnO2. Zkoumá možnosti jejich syntézy za využití vhodných chromoforových složek a různých postupů jejich přípravy. Část výzkumu je zaměřena na fialové SnO2/Cr pigmenty s cílem posílit zastoupení modré barvy ve výsledném zbarvení zejména keramických glazur. Práškové materiály byly zkoumány nejen z hlediska jejich barevných vlastností, ale rovněž fázového složení rentgenovou difrakční analýzou, byla hodnocena velikost jejich částic a termická stabilita pigmentů. Další část výzkumu zkoumá barevné možnosti systémů Sn/Zn/Ta, zejména možnosti jejich použití jako keramických pigmentů, jejich barevné vlastnosti, granulometrické a fázové složení. cze
dc.format 121 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject keramické pigmenty cze
dc.subject oxid cíničitý cze
dc.subject fialové pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject distribuce velikosti částic cze
dc.subject ceramic pigments eng
dc.subject tin dioxide eng
dc.subject violet pigments eng
dc.subject colour properties eng
dc.subject particle size distribution eng
dc.title Kasiteritové pigmenty cze
dc.title.alternative Cassiterite pigments eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Plešingerová, Beatrice
dc.contributor.referee Vlček, Milan
dc.date.accepted 2020-06-25
dc.description.abstract-translated This work deals with the preparation of ceramic pigments on the basis of SnO2. It examines the possibilities of their synthesis using suitable chromophore agents and various methods of their preparation. Part of the research is focused on violet SnO2/Cr pigments with the aim of strengthening the blue colour appearance especially in the final colouration of ceramic glazes. Powder materials have been examined not only for their colour properties, but also in terms of phase composition by X-ray diffraction analysis, particle size distribution and thermal stability as well. Another part of the research investigates the colour options of Sn/Zn/Ta systems, especially the possibilities of their use as ceramic pigments, their colour properties and both granulometric and phase composition. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40335
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 40462
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account