Návrh modulu s rozhraním CAN pro řízení otáček stejnosměrných motorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Hladík, Martin
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:36:51Z
dc.date.available 2020-07-22T07:36:51Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75911
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a ověřením funkce modulu řízení otáček stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Jako komunikační rozhraní mezi hlavní řídící jednotkou a modulem je sběrnice CAN. Modul bude přijímat zprávu s požadovanými otáčkami, regulovat otáčky motoru a jako zpětnou vazbu odesílat aktuální provozní hodnoty. cze
dc.format 109 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject motory cze
dc.subject CAN cze
dc.subject regulace cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject měniče cze
dc.subject motors eng
dc.subject CAN eng
dc.subject control eng
dc.subject microprocessors eng
dc.subject converters eng
dc.title Návrh modulu s rozhraním CAN pro řízení otáček stejnosměrných motorů cze
dc.title.alternative Development of DC motor speed controller with CAN interface eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the development, implementation and testing of the speed control module of a DC motor with permanent magnets. The CAN bus is the communication interface between the main control unit and the module. The module will receive a message with the required speed, control the motor speed and send the current operating conditions as a feedback. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč podrobně seznámil komisi s obsahem bakalářské práce a závěrem zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 40447
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account