Návrh informačního systému pro řízení údržby a oprav moderních železničních kolejových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadílek, Ondřej
dc.contributor.author Chudlařský, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:36:49Z
dc.date.available 2020-07-22T07:36:49Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75909
dc.description.abstract Tato práce se zabývá údržbou moderních železničních kolejových vozidel a návrhem systému podporujícího řízení a vyšší efektivitu údržby a oprav. Nejprve je popsán současný systém údržby. Dále práce obsahuje přehled systémů pro podporu řízení údržby v různých odvětvích. Nakonec jsou navrženy funkce a datové struktury systému podporujícího údržbu ve společnosti Metrans Dyko. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lokomotiva cze
dc.subject údržba cze
dc.subject oprava cze
dc.subject informační systém cze
dc.subject locomotive eng
dc.subject maintenance eng
dc.subject repair eng
dc.subject information system eng
dc.title Návrh informačního systému pro řízení údržby a oprav moderních železničních kolejových vozidel cze
dc.title.alternative Design of information system for administration and maintenance of modern railway vehicles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with maintenance of modern railway vehicles and design of information system for administration and higher efficiency of maintenance. At first, the actual system of maintenace is described. Furthermore this bachelor thesis contains the overview of system for support administration maintenance in different industries. Finally, function and data structures of system for support maintence in the Metrans Dyko company are designed. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl na položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 39885
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account