Stanovení optimálního počtu zaměstnanců na pozici strojvedoucí u ČD Cargo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Tegzová, Michaela
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:36:29Z
dc.date.available 2020-07-22T07:36:29Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75904
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na stanovení optimálního počtu zaměstnanců pozice strojvedoucí na provozní jednotce v Ústí nad Labem. První kapitola práce obsahuje teoretické seznámení s analýzou pracovních míst a rolí, metodami této analýzy, plánováním lidských zdrojů a organizací práce. V praktické části je zahrnuta analýza současného stavu zaměstnanců na pozici strojvedoucí. Na základě provedené analýzy jsou vytvořeny návrhy na stanovení optimálního počtu strojvedoucích v ČD Cargo. cze
dc.format 65 s., 4 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální plánování cze
dc.subject personální potřeba cze
dc.subject turnusová záloha cze
dc.subject organizace práce cze
dc.subject strojvedoucí cze
dc.subject personnel planning eng
dc.subject personnel demand eng
dc.subject shift deposit eng
dc.subject train driver eng
dc.subject ČD Cargo eng
dc.title Stanovení optimálního počtu zaměstnanců na pozici strojvedoucí u ČD Cargo, a.s. cze
dc.title.alternative Determination of the optimal number of employees on the position of train driver at ČD Cargo, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bakalář, Mojmír
dc.date.accepted 2020-06-26
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on determinig the optimal number of emlpoyees on the position of a train driver at the Ústí nad Labem operating unit. The first chapter contains a theorecical introduction to a work position analysis, methods of job analysis, human resource planning and work organisation. The practical part includes an analysis of the current situation of emloyees in the position of train driver. Based on a conducted analysis, proposals are made to determine the optimal nuber of train drivers in ČD Cargo. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40578
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account