Sledování vyrobených osobních automobilů na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Šváb, Matěj
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:36:26Z
dc.date.available 2020-07-22T07:36:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75900
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sledováním vyrobených osobních automobilů na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s. V první kapitole budou vymezena teoretická východiska zkoumané problematiky, respektive technologie zabezpečující sledování výrobků a jejich význam v logistických řetězcích. Ve druhé kapitole bude provedena analýza stávajícího stavu, tedy analýza sledování vyrobených osobních automobilů na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s. Na základě výsledků analýzy budou ve třetí kapitole definovány návrhy pro úpravu sledování vyrobených osobních automobilů na konsolidačních plochách, které budou ve čtvrté kapitole zhodnoceny. cze
dc.format 104 s., 2 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sledování vyrobených vozů cze
dc.subject radiofrekvenční technologie cze
dc.subject globální polohový systém cze
dc.subject ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.subject tracking of manufactured cars eng
dc.subject radio frequency identification eng
dc.subject global positioning system eng
dc.subject ŠKODA AUTO a.s. eng
dc.title Sledování vyrobených osobních automobilů na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.title.alternative Tracking of manufactured cars on the consolidation areas of the ŠKODA AUTO a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jurásek, Jan
dc.date.accepted 2020-06-26
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the tracking of manufactured cars on the consolidation areas of the ŠKODA AUTO a.s. There will be a theoretical basis of the researched issues or more precisely the technology enabling tracking of the products and their meaning in logistic chains defined in the first chapter. In the second chapter there will be an analysis of the current state held, that means analysis of the tracking of manufactured cars on the consolidation areas of ŠKODA AUTO a.s. Based on the analysis results in the third chapter there will be suggestions for tracking adjustments of manufactured cars on the consolidation areas defined. Those adjustment suggestions will be assessed in the fourth chapter. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40562
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account