Adaptační proces u odběrových sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějková, Iryna
dc.contributor.author Vosáhlo, Miroslav
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:34:46Z
dc.date.available 2020-07-22T07:34:46Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75853
dc.description.abstract Práce se zabývá adaptačním procesem odběrových sester v nejmenované zdravotnické firmě. Vychází z teoretických zdrojů jako např. vedení nových pracovníků a jejich řízení a analyzuje jednotlivé fáze adaptačního procesu od náboru zdravotnických pracovníků až po jeho průběh, rizika, roli školitele atd. Praktická část analyzuje výsledky kvantitativního dotazníkového šetření na dané téma mezi 30 respondenty a formou grafů a komentářů definuje slabá a silná místa tohoto procesu ze strany firmy a školitele, popisuje jeho systémové nedostatky a hodnotí jeho efektivnost. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptační proces cze
dc.subject metodika cze
dc.subject odběrové sestry cze
dc.subject respondenti cze
dc.subject školitelé cze
dc.subject zdravotnická zařízení cze
dc.subject zpětná vazba cze
dc.subject process of adaptation eng
dc.subject methodology eng
dc.subject blood collection nurses eng
dc.subject respondents eng
dc.subject trainers eng
dc.subject medical facilities eng
dc.subject feedback eng
dc.title Adaptační proces u odběrových sester cze
dc.title.alternative THE PROCESS OF ADAPTATION OF NURSES IN BLOOD COLLECTION CENTRES eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2020-07-08
dc.description.abstract-translated This work deals with the adaptation process of nurses in blood collection centres, specifically in an unnamed medical facility having been active on the market for more than 20 years. It builds on theoretical sources such as leadership and management of new workers and analyses the various stages of the adaptation process from the recruitment of healthcare professionals to its progress, possible risks, the role of trainers, etc. The practical part analyses the results of a quantitative questionnaire investigation on the subject among about 30 respondents and defines the weak and strong points of the process by the firm and the trainer, describes its systemic shortcomings, and assesses its effectiveness. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V rámci šetření jste ověřil účinnost adaptačního procesu na pracovišti, kde také působíte, překvapila Vás získaná data? Budete u nadále tento Váš záměr aplikovat a rozvíjet. 2. Jako nejtěžší část adaptačního procesu uvádí 18 respondentek (60 %) administrativní činnosti, dalo by se toto nějak lépe vyřešit ? nějakým manuálem, směrnicí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40418
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account