Motivace a její vliv na sportovní výkon ve florbale

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Špulková, Michaela
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:52:15Z
dc.date.available 2020-07-08T10:52:15Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75816
dc.description.abstract Cílem této práce bude zjistit, jak motivace souvisí se sportovním výkonem. Má podat obraz o tom, jak je hráč motivován a co ovlivňuje jeho motivaci. V teoretické části budou vymezeny pojmy motivace a florbal. V dalších kapitolách se zaměří na druhy a typy motivace, vliv sociálního prostředí na motivaci. Pokusí se objasnit souvislost mezi úspěšností a motivací či intenzitu motivace, zejména přemotivovanost nebo naopak ztrátu motivace. V práci bude realizován kvantitativní i kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum bude prováděn pomocí dotazníku. Bude doplněn o kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru pouze s částí respondentů. Zkoumaný vzorek budou florbaloví hráči jak registrovaní, tak neregistrovaní ve věku 20-35 let. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject florbal cze
dc.subject motivace cze
dc.subject sport cze
dc.subject trenéři cze
dc.subject floorball eng
dc.subject motivation eng
dc.subject sport eng
dc.subject coaches eng
dc.title Motivace a její vliv na sportovní výkon ve florbale cze
dc.title.alternative Motivation and its effect on sport performance in floorball eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2020-06-24
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to illuminate the connection between motivation and sports performance. It is meant to illustrate how an athlete gets motivated and what does affect his/her motivation. The theoretical part of the work will define meaning of the terms motivation and florball. The following chapters will focus on various types of motivation, effects of social environment and will aim to clarify the relationship between success and motivation or motivation intensity - especially overabundance and lack/loss of motivation. The qualitative and quantitative research will be realized in my work. The quantitative research will be carried out by the questionnaire. It will be completed with the qualitative research by half-structured conversation with a part of responders only. The registered and unregistered floorball players at the age of 20-35 years will be become the researched sample. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě práce řádně připravena. Představila téma, seznámila komisi s cílem i výsledky výzkumu. Zodpověděla dotazy kladené členy komise i v posudcích. cze
dc.identifier.stag 39824
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account