Motivace středoškolských studentů ke zlepšování jejich studijních výsledků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Ptáčník, Adam
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:52:15Z
dc.date.available 2020-07-08T10:52:15Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75814
dc.description.abstract Práce má za cíl zjistit, jakou motivaci ke zlepšování studijních výsledků mají středoškolští studenti, co je jejich nejčastější motivací a jaké faktory tuto motivaci ovlivňují, včetně působení pedagoga. V teoretické části budou definovány hlavní pojmy týkající se motivace, hlavně tedy motivace výkonové. Praktická část bude vycházet z dotazníkového šetření, které bude provedeno na několika středních školách a bude zaměřeno na zjišťování motivace středoškolských studentů ke zlepšování jejich studijních výsledků a na faktory, které tuto motivaci nejvíce ovlivňují. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cze
dc.subject motivace ke studiu cze
dc.subject pubescence cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject pedagogové cze
dc.subject střední školy cze
dc.subject studenti cze
dc.subject motivation eng
dc.subject motivation to study eng
dc.subject pubescence eng
dc.subject adolescence eng
dc.subject teachers eng
dc.subject high schools eng
dc.subject students eng
dc.title Motivace středoškolských studentů ke zlepšování jejich studijních výsledků cze
dc.title.alternative High school students motivation to improve their academic performance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2020-06-24
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to find out, what motivates high school students to improve their academic performance, what is their most common motivator, and which factors influence this motivation, including the impact of their educationalist. Theoretical part will include definitions of the main concepts concerning motivation, performance motivation. Practical part will be focused on survey, that will be conducted on several high schools and will be focused on determining motivation of high school students to improve their academic performance and factors that influence this motivation the most. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Student přistoupil k obhajobě své bakalářské práce řádně připraven. Představil téma, seznámil komisi s cílem i výsledky výzkumu. Zodpověděl dotazy kladené členy komise. cze
dc.identifier.stag 39820
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account