MMA v očích veřejnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Pavlišta, Tomáš
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:50Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:50Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75793
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá pohledem veřejnosti na smíšené bojové umění neboli MMA ("Mixed Martial Arts"). V práci je také zakomponovaný monitoring názoru druhé strany, tedy zápasníků, trenérů a dalších kompetentních osob, působících ve sféře smíšených bojových sportů. Také vám představí poznatky důležité k pochopení pravidel fungování tohoto sportu. Praktická část je rozdělena na dvě části, přičemž první je o názoru zápasníků ohledně svého sportu a stereotypech, které o tomto sportu kolují. Rozebírá se zde také motivace zápasníků, proč se danému sportu věnují. Druhá část je věnována názoru veřejnosti na MMA. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject MMA cze
dc.subject motivace cze
dc.subject názor veřejnosti cze
dc.subject MMA eng
dc.subject motivation eng
dc.subject public opinion eng
dc.title MMA v očích veřejnosti cze
dc.title.alternative Mixed Martial Arts in the public opinion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Durňak, Milan
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with public view of mixed martial arts or MMA ("Mixed Martial Arts"). The thesis also includes monitoring of the opinion of the other part, is fighters, coaches and other competent persons, who work in the sphere of mixed martial arts. First of all, I present to you the knowledge necessary the rules of this sport. In the practical part, which I divided into two parts, the first is about the opinion of fighters about their sport and the stereotypes that circulate about this sport. I also analyze the motivation of fighters why they are engaged in the sport. The second part is devoted to public opinion on this sport. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil cíle, otázky, metody své práce a krátce shrnul,k jakým výsledkům dospěl. Byly přečteny oba posudky a následně proběhla rozprava a diskuse o možnostech doplnění a směřování dalšího výzkumu. Komise se po krátké diskusi shodla na hodnocení. cze
dc.identifier.stag 40186
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account