Cesta Ukrajinců za lepším životem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Fedorčuk, Nadija
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:46Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:46Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75786
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá migrací a výhradně pak migrací Ukrajinců do České republiky. Práce se zaměřuje na faktory, z jakých důvodů občané Ukrajiny opouští svou domovinu a někteří se snaží o vlastní integraci na území České republiky. Představuje též kulturní, náboženská a další specifika, jež migraci ovlivňují. Výzkum proběhl ve dvou lokalitách v Libereckém kraji a na jihozápadní Ukrajině především formou zúčastněného pozorování a narativních a polostrukturovaných rozhovorů. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cze
dc.subject pracovní migrace cze
dc.subject Ukrajina cze
dc.subject integrace cze
dc.subject migration eng
dc.subject labour migration eng
dc.subject Ukraine eng
dc.subject integration eng
dc.title Cesta Ukrajinců za lepším životem cze
dc.title.alternative The way of the Ukrainians for a better life eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Durňak, Milan
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with migration and exclusively migration of Ukrainians to the Czech Republic. The thesis focuses on the reasons why citizens of Ukraine leave their homeland, and some are trying to integrate themselves in the Czech Republic. I also present the cultural, religious and other specifics that affect migration. The research was carried out in two localities in the Liberec Region and in South-West Ukraine, mainly in the form of participating observations and narrative and semi-structured interviews. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila cíle, otázky, metody své práce, k jakým výsledkům dospěla. Byly přečteny posudky a studentka reagovala na výtky z obou posudků. Proběhla krátká rozprava. Komise se shodla na hodnocení. cze
dc.identifier.stag 40116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account