Jednotky požární ochrany na území Olomouckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zdražil, Pavel
dc.contributor.author Sedmera, Daniel
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:49:02Z
dc.date.available 2020-07-08T10:49:02Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-27
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75725
dc.description.abstract Práce vymezuje a vysvětluje základní pojmy, týkající se jednotek požární ochrany jako složek integrovaného záchranného systému, jenž se podílí na zajišťování bezpečnosti v ČR. Cílem této práce je posouzení činností jednotek požární ochrany v Olomouckém kraji. Statistická analýza je provedená na základě dostupných dat. Pozornost je kladena na pozici Olomouckého kraje v rámci zásahů jednotek požární ochrany všech krajů ČR, jakož i na činnosti, vývoj škod a zajištění požární ochrany v Olomouckém kraji. cze
dc.format 53 s.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Požární ochrana cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject kraj cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Fire protection eng
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject region eng
dc.subject safety eng
dc.title Jednotky požární ochrany na území Olomouckého kraje cze
dc.title.alternative Fire Departments in Olomouc Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated Work focused and explaining the basic concepts related to fire protection units as part of an integrated rescue system, which contribute to ensuring safety in the Czech Republic. Focus on fire protection in the Olomouc region. Statistical analysis is demonstrated on the basis of data. Attention is paid to the position of the Olomouc Region within the interventions of fire protection units of all regions of the Czech Republic, directly to the activities, development of damages and ensuring fire protection in the Olomouc Region. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence <p>Student&nbsp;představil&nbsp;komisi svou bakalářskou práci na téma Jednotky požární ochrany Olomouckého kraje. Stručně vysvětlil teoretické základy práce, metodiku výzkumu a poté se věnoval&nbsp;hlavním výstupům svého výzkumu. Předsedkyně komise seznámila ostatní členy s posudkem vedoucího práce. Student&nbsp;následně reagoval&nbsp;na otázku vedoucího položenou v posudku. V návaznosti na odpovědi na otázky vedoucího práce se Dr. Matěja dotázal na vedení administrativních hranic mezi okresy Jeseník a Šumperk v oblasti Červenohorského sedla. Student otázku nebyl schopen zodpovědět.</p> cze
dc.identifier.stag 36728
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account