Výnosová křivka dluhopisů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján
dc.contributor.author Hynková, Beáta
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:48:40Z
dc.date.available 2020-07-08T10:48:40Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75717
dc.description.abstract Práce je věnovaná výnosovým křivkám dluhopisů a jejich využitím v praxi s poukázáním na nové fenomény v této problematice. Věnuje se rovněž výpočtu výnosu dluhopisů a obsahuje i názorné vyobrazení prostřednictvím grafů. Zabývá se i dělením a rozlišováním jednotlivých typů dluhopisů, jejich náležitostmi a jejich jednotlivými typy v některých státech. Obsahuje postup při konstrukci výnosových křivek dluhopisů a jejich průběh ve vybraných státech. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dluhopisy cze
dc.subject výnosové křivky cze
dc.subject konstrukce cze
dc.subject výpočet cze
dc.subject trhy cze
dc.subject výnos cze
dc.subject bonds eng
dc.subject yield curves eng
dc.subject construction eng
dc.subject calculation eng
dc.subject markets eng
dc.subject yield eng
dc.title Výnosová křivka dluhopisů cze
dc.title.alternative Yield curve of a bond eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-06-24
dc.description.abstract-translated The work deals with Yield curves of bonds are about their utilization and reference to new phenomena in this issue. Work also includes information, exercises and another way how count yield with use chart. You can find there also types, requirements and differences between bonds and their specific type in selected countries. Work contains process of construction of bond yield curves and their course in selected countries. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Výnosová křivka dluhopisů. Cílem práce je ukázat význam výnosové křivky pro finanční trh, možnosti její konstrukce a její průběh v některých zemích a její vliv na podnikatelské prostředí. Otázky dle posudku vedoucího bakalářské práce: Jaký je související nebo vzájemný vztah spotové a forwardové výnosové křivky? Co si myslíte o možnosti řešení ekonomických následků pandemie COVID-19 vydáním věčných dluhopisů? Doplňující otázka: Jak souvisí první část práce s tématem vaší bakalářské práce, jak se to promítá do výnosových křivek dluhopisů? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 40129
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account