Bezpečnost webových aplikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Diviš, Roman
dc.contributor.author Volenec, Martin
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:43:29Z
dc.date.available 2020-07-08T10:43:29Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75522
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na rozbor vybraných témat spojených s moderní kryptografií, bezpečností webových aplikací a síťového stacku. Taktéž disponuje ukázkovými kódy a jednoduchými aplikacemi v jazyce PHP, které podrobně demonstrují určitou problematiku zabezpečení a navrhují její řešení. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyberbezpečnost cze
dc.subject kryptografie cze
dc.subject autentizace cze
dc.subject autorizace cze
dc.subject PHP cze
dc.subject OWASP cze
dc.subject HTTPS cze
dc.subject cybersecurity eng
dc.subject cryptography eng
dc.subject authentication eng
dc.subject authorization eng
dc.subject PHP eng
dc.subject OWASP eng
dc.subject HTTPS eng
dc.title Bezpečnost webových aplikací cze
dc.title.alternative Web application security eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Filip, Petr
dc.date.accepted 2020-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the analysis of selected topics related to modern cryptography, security of web application and network stack. Available are sample codes and basic applications developed in PHP. They are demonstrating in detail problems of security and proposing their solution. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce je popis aktuálních témat souvisejících s webovou bezpečností a vytvoření sady ukázkových příkladů demonstrujících vybrané techniky související s webovou bezpečností. Vytvořené příklady je možné spustit a otestovat, v popisu jednotlivých příkladů jsou uvedeny nebezpečné vstupy, které je možné otestovat a ověřit jejich správné ošetření. Teoretický popis bezpečnosti webových aplikací a sada realizovaných praktických příkladů plně splňují požadavky kladené v zadání diplomové práce. Práce je po formální stránce poměrně dobře strukturována. V práci se na několik místech vyskytují drobné chyby. Samotný text práce vykazuje shodu menší než 5 %. V souboru popisujícím databázovou strukturu jedné z ukázkových aplikací byla nalezena shoda 32 %, ale zde se jedná o náhodnou podobnost struktury tabulky. Práce není plagiátem. Dle hodnocení oponenta cíle stanovené zadáním byly naplněny. Práce je logicky strukturována a dobře čitelná. Položené otázky byly zodpovězeny k spokojenosti komise. Komise hodnotila diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Dle anti-plagiátorského systému IS/STAG nevykazuje předložený text známky plagiátorství. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG, dle hodnocení komise nejeví známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 39202
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account