Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s demencí se zaměřením na Alzheimerovu chorobu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Václavíková, Klára
dc.contributor.author Medunová, Monika
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:15Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:15Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75489
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče pacientů s demencí u Alzheimerovy choroby. Teoretická část se zabývá popisem Alzheimerovy choroby, její základní charakteristikou, ošetřovatelskou péčí u pacienta s demencí a testy kognitivních funkcí. Praktická část zahrnuje kazuistiky pacientů z domova se zvláštním režimem s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, vypracované plány ošetřovatelské péče třech pacientů a porovnání testů kognitivních funkcí ve vybraném kraji. cze
dc.format 78 s.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject demence cze
dc.subject Mini Mental State Exam cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject dementia eng
dc.subject Mini Mental State Exam eng
dc.subject nursing care eng
dc.title Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s demencí se zaměřením na Alzheimerovu chorobu cze
dc.title.alternative Specifics of nursing care for a patient with dementia with a focus on Alzheimer's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated This work focuses on the specifics of nursing care of patients with dementia in Alzheimer's disease. The theoretical part deals with the description of Alzheimer's disease, its basic characteristics, nursing care in patients with dementia and tests of cognitive functions. The practical part includes case reports of patients from home with a special regime with Alzheimer's dementia, elaborated care plans of three patients and comparison of tests of cognitive functions in selected region. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře</p> Hodnocení oponenta: velmi dobře</p> Doplňující otázky k obhajobě: </p> 1. V metodice uvádíte, že bylo provedeno pozorování, jako jedna z forem sběru dat. Jak jste toto pozorování prováděla? Měla jste k dispozici nějaký záznamový arch/ protokol? Nebo byl vytvořen?</p> 2. K testování jste používala MMSE ? popisujete průběh a uvádíte i získaný počet bodů, nicméně pak chybí hodnocení ? zda došlo k nějakému vývoji. Byl nějaký důvod, proč jste toto již nezapracovala u každé z kazuistik? Sama uvádíte jako jeden z dílčích cílů.</p> Dílčí cíl: Vypracovat plán ošetřovatelské péče u třech vybraných respondentů včetně zpracování MMSE testů a následné vyhodnocení.</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 38351
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account