Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Částa, Robert
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:09:30Z
dc.date.available 2020-04-08T10:09:30Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-01-24
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75298
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi konstrukce výlukového jízdního řádu pro danou trať. Součástí práce je analýza nové směrnice SŽDC SM124 pro zjišťování kapacity. Dále se jedná o navržení nákresných výlukových jízdních řádů a výpočet kapacity. cze
dc.format 132 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject bezbariérovost cze
dc.subject nákresný jízdní řád cze
dc.subject taktovost cze
dc.subject výluková činnost cze
dc.subject barrier-free eng
dc.subject train timetable draft eng
dc.subject tactfulness eng
dc.subject traffic closure eng
dc.title Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati cze
dc.title.alternative Problems creation railroad graphics to specific one exclusion operation of the track section eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-02-17
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deal with possibility konstruction exclusion railroad timetable for particular track section. This diploma included the analysis the new guideline SŽDC SM124 for capacity determination. Further this is about creation exclusion railroad graphic and capacity calculation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 39579
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account